THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

Click để xem đầy đủ file pdf thể lệ viết và gửi bài

1. Tác giả phải cam kết nội dung của bài gửi đăng là kết quả riêng, chưa công bố và chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp chí nào khác. Bản thảo sẽ được gửi đến hai phản biện độc lập trong cùng lĩnh vực nghiên cứu.

2. Bài gửi đăng phải được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Nga, viết cẩn thận, đúng văn phạm, được đánh máy rõ ràng trên máy vi tính, chừa lề trên 4 cm, dưới 2,86 cm, phải 3,36cm, trái 2,5 cm và được in trên một mặt của giấy khổ A4 và được sao thành hai bản (gửi kèm theo bản điện tử về địa chỉ contact@jmst.info ). Dung lượng bài báo tổng quan không quá 12 trang; bài báo nghiên cứu khoa học theo qui định là 6 trang A4 (trong trường hợp bài báo có kết quả nổi bật thì số trang có thể tăng nhưng không quá 12 trang), bài báo Thông tin khoa học không quá 5 trang.

3. Nội dung trình bày như sau (tìm File mẫu trong trang Web: www.jmst.info):

- Tên bài báo: NGHIÊN CỨU… (TIMES NEW ROMAN_B_13), căn giữa dòng;

- Tên tác giả: Nguyễn Văn A, Trần Ngọc B, .. (Times New Roman-12), căn giữa dòng;

- Tóm tắt: Trong bài báo, một số nghiên cứu … (Abstract- Times New Roman-11);

- Từ khóa: Chuyên ngành, lĩnh vực KHCN, vấn đề quan tâm, … (Times New Roman_9)

- Mục chính: 1. MỞ ĐẦU,..., 5. KẾT LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO (TIMES NEW ROMAN_B_11), căn giữa dòng;

- Mục nhỏ : 1.2. Cơ sở lý thuyết (Times New Roman_11_B), căn lề trái;

- Tiểu muc : 1.2.1. Những nguyên lý cơ bản (Times New Roman_11_Italic), căn trái;

- Nội dung : Xuất phát từ nguyên lý hoạt động… (Times New Roman_11), căn hai lề; Xuống dòng lùi vào 0.5 cm;

- Tài liệu tham khảo, trích dẫn phải có đủ các thông tin sau:

- Sách: Họ tên tác giả (hoặc chủ biên), “Tên sách”, Nhà xuất bản, năm xuất bản, trang.

- Tạp chí: Họ tên tác giả, Tên bài báo, Tên tạp chí, tập, số, năm, trang.

- Báo cáo tại hội nghị: Họ tên tác giả, Tên báo cáo”, Tên tuyển tập, nơi và thời gian tổ chức hội nghị, trang.

- Luận văn (đề tài): Họ tên tác giả, Tên luận văn (đề tài)”, Nơi bảo vệ, năm, trang.

- Địa chỉ: Viện KH-CN quân sự (Times New Roman _10), căn lề trái, đặt cuối bài.

4. Ngoài tóm tắt bằng tiếng Việt, bài viết phải có phần Title có độ dài vừa phải, thường từ 10 - 15 từ (TIMES NEW ROMAN_B_11) và Abstract (Times New Roman_I_11) bằng tiếng Anh. Bài viết bằng tiếng Anh, Nga … phải có đầu đề và tóm tắt bằng tiếng Việt. Phần tóm tắt cần cung cấp lượng thông tin cần thiết để qua đó người đọc có thể hiểu được nội dung chính của bài viết (từ 150 đến 250 từ). Sau phần tóm tắt có nhóm từ khoá (Keywords) liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ mà bài báo quan tâm.

5. Các hình vẽ phải rõ nét và chuẩn xác. Nếu bài có ảnh thì không quá 3 ảnh. Hình và ảnh phải được chú thích đầy đủ, sử dụng thủ tục Group để liên kết hình và lời chú giải cho hình.

6. Trình bày công thức và ký hiệu toán học bằng thủ tục MathType. Số công thức căn lề phải.

7. Nội dung liên quan tới việc bảo mật thông tin phải được thủ trưởng đơn vị chủ quản phê duyệt cho đăng bằng văn bản gửi kèm theo bài báo.

8. Tạp chí không đăng những bài không theo đúng những thể thức được nói trên và những bài không được sự nhất trí của phản biện. Toà soạn không trả lại bài không được đăng và không có trách nhiệm giải thích lý do cho người gửi.

9. Thư, bài gửi cho Tạp chí và mọi giao dịch với Tòa soạn theo địa chỉ:

Toà soạn Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự

17 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 069.516.104; 069.516.172; 098.339.6602.

E-mail: contact@jmst.info