Hội nghị KH dành cho NCS và CBNC trẻ 2021

Thời gian: Từ 7h00 đến 16h45 ngày 08 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: - Hội nghị phiên toàn thể: Hội trường Nhà truyền thống Viện KH-CN quân sự, số 17 Phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Báo cáo tại các Tiểu ban: Tại các phòng họp thuộc quản lý của Viện Tên lửa, Viện CNTT và Phòng Tham mưu-Hành chính.

Xuất bản Đặc san hoa học: Tuyển tập các Công trình khoa học Hội nghị khoa học dành cho Nghiên cứu sinh và cán bộ nghiên cứu trẻ 2021: dự kiến 25-30 bài báo nghiên cứu KHCN, là các bài có chất lượng, được thẩm định và phản biện độc lập từ các bài báo được trình bày tại Hội nghị.

Form gửi bài tóm tắt và toàn văn

Thông báo - Jul 05, 2021 3:44:33 AM