Hội đồng biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch: Nguyễn Trang Minh, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

TỔNG BIÊN TẬP: Nguyễn Mạnh Thắng, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Các Ủy viên      


Chủ tịch

Nguyễn Trang Minh

Tổng Biên tập

Nguyễn Mạnh Thắng

Các Ủy viên

Nguyễn Doãn Phước

Nguyễn Vũ

Nguyễn Trung Kiên

Trần Xuân Nam

Vũ Lê Hà

Bùi Ngọc Mỹ

Nguyễn Đức Cương

Lê Anh Tuấn

Trần Ngọc Thanh

Nguyễn Đông Anh

Phan Văn Chương

Lê Đức Hạnh

Đỗ Ngọc Khuê

Nguyễn Đức Hùng

Nguyễn Việt Bắc

Trần Đại Lâm

Ninh Đức Hà

Lê Anh Kiên

Nguyễn Văn Hoàng

Chử Đức Trình

Nguyễn Quốc Cường

Vũ Tuấn Anh

Nguyễn Thanh Thủy

Nguyễn Long Giang

Đỗ Việt Bình

Hồ Quang Quý

Vũ Đình Lãm

Phan Bách Thắng

Thư ký

Đỗ Thành Việt

Publish staff

Nguyễn Thị Thu Trang

Lý Nguyên LêViện Khoa học và Công nghệ quân sự.


Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.


Đại học Bách khoa Hà Nội;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Học viện Kỹ thuật quân sự;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Hội Hàng không và Vũ trụ Việt Nam;

Đại học Bách khoa Hà Nội;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Hội Phân tích lý, hóa, sinh Việt Nam;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Đại học Quốc gia Hà Nội;

Đại học Bách khoa Hà Nội;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Đại học Quốc gia Hà Nội;

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh


Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.


Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.