Hội đồng biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch: Nguyễn Trang Minh, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

TỔNG BIÊN TẬP: Nguyễn Mạnh Thắng, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Các Ủy viên

Nguyễn Doãn Phước Đại học Bách khoa Hà Nội;

Nguyễn Vũ Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Nguyễn Trung Kiên Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Nguyễn Đức Cương Hội Hàng không và Vũ trụ Việt Nam;

Phan Văn Chương Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Lê Đức Hạnh Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Trần Ngọc Thanh Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Đỗ Ngọc Khuê Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Nguyễn Đức Hùng Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Nguyễn Việt Bắc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Trần Đại Lâm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Ninh Đức Hà Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Lê Anh Kiên Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Trần Xuân Nam Học viện Kỹ thuật quân sự;

Vũ Lê Hà Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Bùi Ngọc Mỹ Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Chử Đức Trình Đại học Quốc gia Hà Nội;

Nguyễn Quốc Cường Đại học Bách khoa Hà Nội;

Vũ Tuấn Anh Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Hồ Quang Quý Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Nguyễn Mạnh Thắng Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

Nguyễn Hiếu Minh Viện Khoa học và Công nghệ Mật mã;

Nguyễn Long Giang Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Đỗ Việt Bình Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.

Thư ký

Đỗ Thành Việt Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.