Home

GIỚI THIỆU

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự (JMST) là ấn phẩm kế thừa và tiếp tục truyền thống 60 năm nghiên cứu của các tờ Tin tức KTQS (1960-1969), Nội san nghiên cứu KHKT (1975-1989), Chuyên san Nghiên cứu KHKTQS (1989-1990), Chuyên san của các viện nghiên cứu trong quân đội (1991-2001) và Thông tin Nghiên cứu KHKT-CNQS (2001 -2002); Tạp chí KHKT-CNQS (2002-2008). Tạp chí được cấp mã số chuẩn quốc tế (ISSN: 1859-1043) và được HĐCDGSNN tính điểm từ năm 2002; JMST được cấp mã định danh quốc tế (DOI) từ tháng 10/2021. Giấy phép hoạt động báo chí số 364/GP-BVHT ngày 08 tháng 8 năm 2002, được sửa đổi bổ sung theo Giấy phép số 612/GP-BTTTT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

JMST là tạp chí nghiên cứu đa ngành uy tín, tất cả các bài báo đều được bình duyệt chặt chẽ (peer reviewed papers) trước khi được xuất bản. Xuất bản bao gồm cả hai hình thức là trực tuyến (online version) và in giấy (printed version). Các lĩnh vực xuất bản của Tạp chí là: Kỹ thuật điều khiển – Điện tử; Hóa học-Môi trường; Kỹ thuật máy bay & Thiết bị bay; Công nghệ thông tin-Cơ sở toán học cho tin học; Vật lý; Cơ kỹ thuật - Kỹ thuật cơ khí động lực.

Xuất bản vào các tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12; Số Tiếng Anh vào các tháng 5, 11.

Hội đồng biên tập

Liên hệ

Giấy phép hoạt động báo chí (BTTTT cấp lần đầu năm 2000):

Số 612/GP-BTTTT, cấp ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Bản quyền © 2021 | Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.

Liên hệ: Email: contact@jmst.info