Quy trình đăng bài

Quy trình gửi đăng một bài báo:

1. Trình bày bài báo theo định dạng File mẫu
2. Gửi bài báo và cập nhật thông tin theo form: Gửi bài
3. TC gửi PB thẩm định bài báo
    Chú ý: TC không hồi âm các bài báo không được gửi PB (chưa đủ tiêu chuẩn: trình bày, nội dung)
4. Chỉnh sửa bài báo theo yêu cầu PB (nếu có), làm bản giải trình sửa theo PB (file mẫu giải trình)

5. Làm thủ tục đăng bài (nếu được duyệt đăng)

Mọi ý kiến nếu có, đề nghị tác giả đến trực tiếp tòa soạn.