Ứng dụng Kỹ thuật và Công nghệ mới trong nghiên cứu phát triển ra đa phục vụ Quốc phòng – An ninh

THÔNG BÁO

posted Jul 20, 2021, 1:03 AM by Thanh Viet Do

V/v dừng tổ chức Hội nghị Ứng dụng Kỹ thuật & Công nghệ mới trong nghiên cứu phát triển ra đa phục vụ Quốc phòng – An ninh”.

Kính gửi Các nhà khoa học, các đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid 19, Ban tổ chức Hội nghị quyết định không tổ chức Hội nghị: “Ứng dụng Kỹ thuật & Công nghệ mới trong nghiên cứu phát triển ra đa phục vụ Quốc phòng – An ninh” theo dự kiến ngày 22/7/2021, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Ra đa. 

Viện Ra đa kính thông tin và mong nhận được sự thông cảm của quý đơn vị vì sự bất tiện này.

 

                                                                                                                Ban tổ chức Hội nghị

Thông báo số 2

posted Apr 5, 2021, 9:29 PM by Thanh Viet Do   [ updated Apr 6, 2021, 7:54 PM ]


Thông báo số 01

posted Mar 10, 2021, 12:04 AM by Thanh Viet Do   [ updated Mar 22, 2021, 6:28 PM ]

HỘI THẢO KHOA HỌC

“Ứng dụng Kỹ thuật và Công nghệ mới trong nghiên cứu
phát triển ra đa phục vụ Quốc phòng – An ninh”

7/2021

1-3 of 3