Thông báo lịch hội thảo trực tuyến - Hội thảo FEE-2021

BTC Hội thảo Quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn 2021" trân trọng thông báo lịch hội thảo trực tuyến (từ ngày 31/5 đến ngày 04/6/ 2021) cụ thể trong các file đính kèm dưới đây:

Comments