Hội đồng biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch: Nguyễn Trang Minh, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

TỔNG BIÊN TẬP: Nguyễn Mạnh Thắng, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;


Các Ủy viên      
Nguyễn Doãn Phước
Nguyễn Vũ
Nguyễn Trung Kiên
Nguyễn Đức Cương
Phan Văn Chương
Lê Đức Hạnh
Trần Ngọc Thanh
Đỗ Ngọc Khuê
Nguyễn Đức Hùng
Nguyễn Việt Bắc
Trần Đại Lâm
Ninh Đức Hà
Lê Anh Kiên
Trần Xuân Nam
Vũ Lê Hà
Bùi Ngọc Mỹ
Chử Đức Trình 
Nguyễn Quốc Cường
Vũ Tuấn Anh
Hồ Quang Quý
Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Hiếu Minh
Nguyễn Long Giang
Đỗ Việt Bình

Thư ký
Đỗ Thành Việt

Đại học Bách khoa Hà Nội;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Học viện Kỹ thuật quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Đại học Quốc gia Hà Nội;
Đại học Bách khoa Hà Nội;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ Mật mã
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.


Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.

Comments