Hội đồng biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch: Nguyễn Minh Tuấn, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;

TỔNG BIÊN TẬP: Nguyễn Mạnh Thắng, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;


Các Ủy viên      
Phạm Thị Ngọc Yến
Nguyễn Bình
Bạch Nhật Hồng
Lê Vĩnh Hà
Trần Xuân Nam 
Lê Mỹ Tú
Đỗ Ngọc Khuê
Nguyễn Đức Hùng
Nguyễn Việt Bắc
Lê Quốc Hùng
Chu Chiến Hữu
Ninh Đức Hà
Nguyễn Đức Cương
Nguyễn Văn Chúc
Trần Đức Thuận
Nguyễn Trang Minh
Phạm Vũ Uy
Hồ Quang Quý
Nguyễn Mạnh Thắng
Bùi Thu Lâm
Đoàn Văn Ban
Đại học Bách khoa Hà Nội;
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Học viện Kỹ thuật quân sự;
Học viện Kỹ thuật Mật mã;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Học viện Kỹ thuật quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự;
Học viện Kỹ thuật quân sự;
Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam;
Comments